آیا ممکن است ترک مستحبات موجب دریغ رحمت خداوند از بندگان شود؟


آیا ممکن است ترک مستحبات موجب دریغ رحمت خداوند از بندگان شود؟
    آیا ممکن است ترک مستحبات موجب دریغ رحمت خداوند از بندگان شود؟

پاسخ :


آیا خداوند قادر است پای قطع شده را در یک لحظه و در یک ثانیه از نو برای آن شخص بسازد و

1:آیا در مسایل مختلف، می توان از مراجع مختلف تقلید نمود مثلاً برای مسایل مالی از یک مرجع

در جواب به چند نکته توجه نمایید :

شأن نزول سوره یوسف(ع) چه بوده است؟
1- احکام الهی چه واجبات و محرمات و چه مستحبات و مکروهات برمصالح و مفاسد مبتنی هست و فلسفه وجودی اونها تامین مصالح بندگان و دفع مفسده از اونان هست .


چرا بعضیها به داوود نبی(ع) زناکار(نعوذ بالله) می گویند؟ این افراد چه کسانی هستند و چطور


شرایط استجابت دعا چیست؟
2- هر چند انجام مستحبات لازم نیست و نیزانجام مکروهات اشکالی ندارد اما بدون شک با ترک مستحبات برخی مصالح هر چند در مقیاس کوچک از انسان فوت می گردد و با انجام مکروهات برخی مفاسد هر چند به صورت ضعیف متوجه او می گردد .


چرا در نماز، از مهر استفاده می کنیم؟


هر شیعه ای می تواند چند تا وطن داشته باشد که نماز و روزهایش کامل باشد؟
3- رعایت مستحبات و مکروهات هر چند ارزش والایی دارد و انسان را به مقامات عالیه سوق می دهد ولی در عین حال در انجام اونها رتبه و درجه معرفت و کمال انسان باید مورد توجه برنامه گیرد .


چرا بعضی زنهای شبکه های عربستانی بی حجابند؟ مگر مسلمان نیستند؟
به عبارت دیگر وظیفه اولیه و مهم ما انجام واجبات و ترک محرمات هست و باید دروهله اول درعمل به واجبات و ترک محرمات الهی تلاش و کوشش داشته باشیم و در مرحله و گام بعدی در انجام مستحبات و مکروهات بکوشیم .

به بیان دیگر کسی که در انجام واجبات و ترک محرمات کوتاهی و مسامحه می کند نباید در اندیشه انجام مستحبات و ترک مکروهات باشد .


4- ترک مستحبات و انجام مکروهات هر چند برای همه تاثیر نا مطلوبی دارد ولی میزان و مقدار این تاثیر نا مطلوب بستگی به مقام و رتبه معرفت و کمال انسان دارد .

هر چه کمال و معرفت انسان بیشتر باشد و قرب او به بارگاه الهی بیشتر باشد ترک مستحبات و انجام مکروهات محرومیت بیشتری برای او به دنبال دارد و مجازات و تنبیه او شدید تر خواهد بود به گونه ای که کیفرانجام یک مکروه و یا ترک یک مستحب برای بندگان مقرب خداوند شدیتر از مجازات و کیفر انسانی معمولی به خاطر ترک واجبات و انجام محرمات هست و به همین خاطر فرموده شده هست : حسنات الابرار سئیات المقربین ؛ یعنی اعمال نیک ابرار برای مقربان گناه محسوب می گردد و موضوع ترک اولای بندگان خاص خداوند و انبیا و اولیا در همین راستا قابل بررسی و مطالعه هست .

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 12 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 01:29 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 934 reviews