پیش شماره شهرستان شرف آباد چند است؟


پیش شماره شهرستان شرف آباد چند است؟
    پیش شماره شهرستان شرف آباد چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان قره بابا چند است؟

1:پیش شماره شهرستان قره بلاغ مرند چند است؟

پیش شماره شهرستان شرف آباد 427352 می باشد.


پیش شماره شهرستان قره بلاغ میانه چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شرف آباد باید ابتدا 0427352 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان قره تپه چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در شرف آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0427352123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان قره چای حاجعلی چند است؟
شهرستان شرف آباد از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان قره چمن چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 48 user ratings 598 reviews