پیش شماره شهرستان جعفرآباد چند است؟


پیش شماره شهرستان جعفرآباد چند است؟
    پیش شماره شهرستان جعفرآباد چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان کهریز/کمالوند چند است؟

1:پیش شماره شهرستان کهریزگیژیان چند است؟

پیش شماره شهرستان جعفرآباد 665325 می باشد.


پیش شماره شهرستان کونانی چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جعفرآباد باید ابتدا 0665325 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان کوهدشت چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در جعفرآباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0665325123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان کیجالی سفلی چند است؟
شهرستان جعفرآباد از توابع هستان لرستان می باشد.


پیش شماره شهرستان کیدان چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 46 user ratings 1246 reviews